رویش نیوز- سرویس سیاسی: در روزهای گذشته و در جریان تغییرات اخیر در شهرداری اصفهان مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان شد. اما پیرامون سوابق علی معینی شائبه هایی وجود دارد.

پس از این انتصاب شاهد بودیم که مدارکی پیرامون برخی اقدامات معینی در سالهای گذشته و به خصوص در فتنه 88 و پس از آن منتشر شد. طبق این مدارک معینی جزء فعالین فتنه 88 بوده و حتی در سالهای بعد سابقه بازداشت نیز داشته است. معینی در آن زمان از هیچ کاری فروگذار نکرده و حتی به مصاحبه با رسانه های معاند برای رسیدن به اهدافش دست زده است. حال چگونه می شود تا چنین فردی به چنین منصبی می رسد و پس از آن هم سخنگوی شورای شهر و رییس هیات مدیره سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری (که خود از مردودین استعلام برای تصدی معاونت شهرداری است) به فرا فکنی و مظلوم نمایی درباره معینی پرداخته تا در این فضا اصل قضیه گم شود حتی کار به جایی رسید که مقدری در نهایت در توییتی ادب را زیر پا گذاشته تا هرآنچه در سینه دارد را بگوید.

اما چند نکته:

اول این که با اهانت و تهمت و انگ فساد 14 ساله در شهرداری و .... نمی توان این موضوع را پنهان کرد. هیچ کس با مبارزه با فساد مشکلی ندارد و اگر شورای شهر و مدیریت شهری جدید قصد این کار را دارند مطمئنا همه از این کار خوشحال می شوند اما نباید مبارزه با فساد پتکی شود تا در زمانهایی که به بن بست می خوریم از آن برای مخالفانمان استفاده کنیم.

شمایی که پرچمدار مبارزه با فساد هستید کمی از کارهای نمایشی و برخورد چکشی با منتقدین کاهش دهید و تمرکز را روی این بحث بگذارید و البته این شفاف سازی را از خودتان آغاز کنید تا فعال فتنه 88 و کسی که سابقه امنیتی دارد را در سمتی نگمارید و بعد برای لاپوشانی آن مجبور به همه کاری شوید و عصبانیتتان را بر سر منتقدین خود خالی کنید.

ای مدعیان مبارزه با فساد بد نیست پیرامون برخی انتصابها که بیشتر به بازی های حزبی فامیلی هم بوده تحقیق و تفحصی انجام دهید تا ببیند پست های شهرداری چطور تقسیم شده اند.

انتظار نداشته باشید که همه رسانه ها بلندگوی شما بوده و دائما مدح و منقبتتان را انجام دهند و در مقابل عملکردتان ساکت باشند و حداقل به شعارهایتان پایبند بمانید

افزودن نظر

captcha