اصفهان از نظر جهانگردی و گردشگری چون نگینی در میان شهرها و به یقین می توان گفت از نظر جذابیت های گوناگون تفریحی، هنری، تاریخی سرآمد شهرهای ایران بوده و به جرات می توان گفت از نظر جذابیت های گوناگون تاریخی جزو چند شهر مهم جهان به شمار می رود.

شهر اصفهان به عنوان یک "شهر موزه " بزرگ مظهر فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی نمادهای فراوانی دارد که در سراسر شهر نمایان است و آن را به شهری فرهنگی تبدیل کرده است. بنابراین اصفهان می تواند معنای صرفا مادی جهانگردی در جهان را دگرگون کرده و هویت فرهنگی گردشگری را که در میان مردمان قدیم اصل بوده، به آن باز گرداند.

 
اصفهان با همه این جذابیت ها سزاوار است، جایگاه والاتری در صنعت گردشگری داشته و از آن جای که این صنعت با تمام بخش های جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرنگی به طور مستقیم و غیر مستقیم ارتباط دارد برای کشور‌های در حال توسعه همچون ایران، می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

 

افزودن نظر

captcha