حال و هوای بهاری شهر اصفهان و عبور دل انگیز جریان آب از زاینده رود، بهانه خوبی برای اصفهانی ها شده تا عصرهای خود را در کنار این جریان زندگی در نصف جهان بگذرانند.

 

1

2

3

 

4

5

6

 

7

8

9

 

10

11

12

 

13

14

15

 

16

17

18

 

19

20

21

 

22

23

24

 

25

27

 

افزودن نظر

captcha