کلیات لایحه بودجه ۹۸ تصویب شد

کلیات لایحه بودجه ۹۸ تصویب شد

نایب رئیس کمیسیون تلفیق از تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۸ کل کشور در این کمیسیون خبر داد.

از خاکریز راهبرد اقتصاد مقاومتی تا نبرد تن به تن اقتصادی
چه زمانی 9 دی اقتصادی فرا می رسد؟

از خاکریز راهبرد اقتصاد مقاومتی تا نبرد تن به تن اقتصادی

ولی ایکاش ! هر چه زودتر جشن اقتصادی هم می گرفتیم ، و این بار نه با اروپایی ها و آمریکایی ها و برجام! بلکه با کشاورزان و دام‌پروران پیر و جوان؛ به شکرانه خودکفایی گندم و برنج و ذرت و گوشت و ...