سامانه فعلی آب برای یک میلیون نفر طراحی شده نه 5 میلیون

سامانه فعلی آب برای یک میلیون نفر طراحی شده نه 5 میلیون

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه آبی که امروز برای 5 میلیون و 200 هزار نفر آب آشامیدنی تأمین می‌کند در زمان ساخت با ظرفیت یک میلیون و 200 هزار نفر طراحی شده است.

جریان 20 روزه زاینده‌رود برای کشاورزان اصفهان

جریان 20 روزه زاینده‌رود برای کشاورزان اصفهان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه تا امروز حتی حضور محیط‌ زیست در کمیته 15 نفره مطرح نشده است، گفت: مطابق آخرین تصمیم قرار است آب زاینده‌رود نزدیک 20 روز در شرق اصفهان و حدود 15 روز در غرب اصفهان تحویل کشاورزان داده شود.