آمار بهتر سپاهان در ۱۵ دربی آخر
اصفهان به استقبال دربی 62 میرود

آمار بهتر سپاهان در ۱۵ دربی آخر

سپاهان در حالی روز جمعه برای نهمین بار در ورزشگاه نقش‌جهان میزبان دربی اصفهان است که در ۱۵ تقابل اخیر با ذوب‌آهن، هشت بار پیروز و تنها یک بار شکست خورده است.