رأی مثبت سازمان ملل به مقابله با تصمیم ترامپ در خصوص قدس
تهدیدهای هیلی کارساز نبود؛

رأی مثبت سازمان ملل به مقابله با تصمیم ترامپ در خصوص قدس

اعضای مجمع عمومی سازمان ملل پس از وتوی قطعنامه مربوط به وضعیت حقوقی قدس شریف توسط آمریکایی‌ها و تهدیدهای مالی ترامپ علیه مخالفان این تصمیمش، به قطعنامه‌ای علیه تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا رأی مثبت دادند.